Samenwerking SeniorWeb

Samenwerking tussen SeniorWeb en LekkerLeven

Klanten van SeniorWeb én van LekkerLeven lijken sterk op elkaar. Het zijn beiden veelal senioren die zelfstandig thuis wonen en die nog actief in de samenleving staan. Een samenwerking tussen beide bedrijven ligt daarom voor de hand.

LekkerLeven heeft als doel ouderen zo actief mogelijk zelfstandig thuis te laten leven. In deze tijd van automatisering is het van belang dat ouderen op een veilige en verantwoorde manier ook online actief zijn. SeniorWeb streeft naar de participatie en zelfontplooiing van alle senioren in de digitale samenleving en is daarom een geschikte partner voor LekkerLeven.

Klanten van LekkerLeven kunnen met een speciale aanbieding lid worden van SeniorWeb, terwijl de klanten van SeniorWeb een aanbieding van LekkerLeven ontvangen.