Privacy

LekkerLeven gebruikt geen namen of andere gegevens die de identiteit van de bezoekers op de website schaden of bekend maken. De door u opgegeven gegevens worden enkel gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Na het inloggen zijn de namen van klanten en dienstverleners wel gedeeltelijk zichtbaar zodat LekkerLeven vraag en aanbod bij elkaar kan brengen.

LekkerLeven houdt bij hoe vaak elke pagina wordt bezocht en welke browser wordt gebruikt. Dit om de kwaliteit van de website te kunnen verbeteren. De gegevensverwerking bij LekkerLeven is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).