LekkerLeven ondersteunt gemeenten

Wij werken al jaren nauw samen met meerdere gemeenten in Nederland. LekkerLeven biedt een infrastructuur om inwoners vanuit de Algemene Voorziening en Maatwerkvoorziening te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven functioneren. Ook voeren wij voor gemeenten en zorgaanbieders de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) regeling uit. In 2017 richten wij ons nog actiever op de gemeentemarkt.

LekkerLeven neemt gemeenten taken uit handen
Gemeenten hebben steeds vaker behoefte aan een meedenkend partner. In het kader van de wet WMO hebben gemeenten een bredere verantwoordelijkheid gekregen voor het leveren van passende maatschappelijke ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Dit betekent voor gemeenten vernieuwing van uitvoering en beleid.

Als gevolg van deze veranderingen krijgt de inwoner steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Dit vraagt om een oplossing die het voor alle inwoners mogelijk maakt om als dat nodig is, hulp eenvoudig te regelen.

Waarmee kan LekkerLeven gemeenten ondersteunen?
Op basis van haar ervaring kan LekkerLeven meedenken in oplossingen en snel schakelen indien maatwerk nodig is.

1. Platform

LekkerLeven biedt een digitaal platform waarmee inwoners toegang hebben tot alle vormen van relevante dienstverlening binnen de gemeenten.

Het platform kan flexibel opgebouwd worden met diverse modules:

 • Regelingen Wmo
  De inwoner heeft toegang tot alle relevante informatie en kan direct gebruikmaken van de regeling.
 • Productenselector
  De selector heeft tot doel de gebruiker op een eenvoudige wijze te navigeren in het volledige dienstenaanbod op het gebied van begeleiding binnen de gemeenten.
 • Wijkmodule
  Deze module biedt de inwoner direct toegang tot het aanbod van welzijnsorganisaties, actieve vrijwilligers en georganiseerde activiteiten in de eigen leefomgeving.
 • Zorg- en gemaksdiensten
  In het platform kunnen ook de diensten van LekkerLeven zelf aangeboden worden.

2. Proces ondersteuning

 • Telefonische ondersteuning via het klantservicecentrum
  LekkerLeven beschikt over een flexibel en breed inzetbaar servicecentrum en is 24/7 telefonisch bereikbaar voor persoonlijk contact.
 • Monitoren proces
  Het complete proces omvat de analyse van de aanvraag, het matchen van de dienst en de bewaking van de uitvoering. LekkerLeven monitort gedurende dit proces op tijdigheid, bewaakt de wensen van de inwoner, stuurt bij en ondersteunt wanneer noodzakelijk.
 • Klanttevredenheidsmetingen
  LekkerLeven neemt digitaal of telefonisch klanttevredenheidsonderzoeken af.
 • Schouwen in de thuissituatie
  Bij cliënten met een indicatiestelling voor een Maatwerkvoorziening kan door LekkerLeven een huisbezoek verricht worden.
 • Financiële bewaking en afhandeling dienstverlening
  LekkerLeven verzorgt zowel binnen de Maatwerkvoorziening als voor andere vormen van dienstverlening de financiële bewaking van het proces en de facturatie.

Meer weten?
Neem contact op met Corine Claassen, accountmanager LekkerLeven. Zij is  bereikbaar via cclaassen@lekkerleven.nl