Digitale facturatie

Jaarlijks verstuurt LekkerLeven een grote hoeveelheid facturen per post. Omdat in de huidige tijd digitale facturering een milieuvriendelijker en goed alternatief is, gaan we stapsgewijs over op het digitaal versturen van onze facturen. In november is gestart met een pilotgroep waarvan het e-mailadres bij ons bekend is en die per automatische incasso betaalt.

Er zijn nauwelijks opmerkingen op deze manier van incasseren binnengekomen. Dit project zal daarom in 2017 verder uitgerold worden.