Langer zelfstandig

Langer zelfstandig – SCP

Het is de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen. Veel Nederlandse burgers van 65 jaar en ouder redden het om lang zelfstandig in eigen buurt en huis te blijven wonen, met uiteenlopende vormen van zorg en ondersteuning. In deze studie laat het Sociaal en Cultureel Planbureau zien van welke zorg, voorzieningen, persoonlijke en sociale hulpbronnen 65-plussers gebruikmaken en hoe lang ze daarmee zelfstandig blijven wonen voor zij naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen of overlijden.

De studie onderzoekt de diversiteit in het zorggebruik van ouderen vanuit een levensloopperspectief. Er wordt niet naar één moment, maar naar een reeks opeenvolgende momenten in het leven van ouderen gekeken. Dat levert enerzijds inzichten op in ontwikkelingen van de vergrijzende samenleving in de tijd, en anderzijds voorspellingen.

Bekijk hier de volledige studie.