Klantonderzoek LekkerLeven

Eva de Ruiter, afstudeerstagiaire bij LekkerLeven, deed een onderzoek naar het consumentengedrag en de behoeften van de doelgroep van LekkerLeven. Onderstaand leest u de belangrijkste bevindingen.

De doelgroep
De dienstverlening van LekkerLeven focust zich op mensen met een leeftijd van 50 jaar of ouder. Deze groep wordt alleen maar groter door vergrijzing. Vrouwen nemen gemiddeld de meeste beslissingen over bestedingen.

Van de 50-plussers zoekt 59% dagelijks op internet. Het internetgebruik neemt snel toe. Van de senioren tussen 65 en 75 jaar zit 75% dagelijks op internet. Ook het gebruik van sociale media neemt bij de doelgroep toe (26% > 65 jaar en 47% 50-64 jaar).
De doelgroep kiest vooral op gevoel; belangrijke aspecten daarbij zijn persoonlijke aandacht, goede service en kwaliteit.

Welke conclusies komen uit het klantonderzoek?
Tijdens het huisbezoek werd een groot aantal vragen aan de respondenten gesteld o.a. over de behoefte aan een gemak/service dienst, hoe hij/zij tot het aanvragen van een dienst besluit, wat hij/zij belangrijk vindt bij het afnemen van een dienst. De belangrijkste bevindingen vindt u hiernaast.

  • Er zijn drie redenen om diensten aan te vragen; namelijk gemak, tijdgebrek en een lichamelijke beperking;
  • De klantgroepen handelen vanuit de emoties; geluk, kwetsbaarheid, ontmoediging en stress;
  • Betrouwbaarheid is bij alle klantgroepen belangrijk;
  • De screening door LekkerLeven op betrouwbaarheid van de dienstverleners is erg belangrijk voor de klant;
  • Mond-tot-mond reclame heeft een sterke invloed op onze doelgroep;
  • 73% van de mensen wil graag persoonlijk contact met een medewerker van een bedrijf, zelfs al werken digitale kanalen perfect.