LekkerLeven ondersteunt de BAR-gemeenten

LekkerLeven ondersteunt de BAR-gemeenten met contractbeheer en –management van de WMO begeleiding

In 2015 leverde LekkerLeven in samenspraak met de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) het platform BAR-Sociaal op. Hier vinden inwoners en klantmanagers WMO het gehele aanbod op het gebied van Begeleiding. Daarnaast ontvangen aanbieders van deze diensten via dit platform alle informatie over de samenwerking met de BAR-gemeenten. Ter ontlasting van de BAR-gemeenten en om het proces beter te laten lopen, is LekkerLeven vanaf dit jaar intensiever betrokken bij de uitvoering van BAR-Sociaal. Hieronder leest u op welke gebieden de samenwerking plaatsvindt.

Optimaliseren BAR-Sociaal

De BAR-gemeenten streefden ernaar het platform beter aan laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Op basis van de ervaringen van de klantmanagers WMO heeft LekkerLeven daarom richtlijnen opgesteld voor een betere presentatie van de diensten op BAR-Sociaal.

Vraagbaak voor aanbieders

Binnen LekkerLeven is een ‘dedicated person’ aangesteld die alle vragen van bestaande en potentiële aanbieders kan beantwoorden. Daarnaast verzorgt LekkerLeven de selectie van nieuwe aanbieders.

Tevredenheidsonderzoek

LekkerLeven zal tevredenheidsonderzoeken uitvoeren betreffende de diensten en zorgt ook voor het schouwen via huisbezoeken of bezoeken aan locaties. Hierdoor krijgen de BAR-gemeenten een duidelijk beeld van de kwaliteit van de aanbieder.

Standaardisering administratief proces

Verder is een standaard werkproces rond de administratieve afhandeling vastgesteld en heeft LekkerLeven gezorgd voor implementatie bij aanbieders en de uitvoerders van de BAR-gemeenten